صفحه اصلی

این فایلهای صوتی با ارزش جهت هدف سازی

 

 و در نتیجه ایجاد انگیزه تلاش، فعالیت،

 

 نشاط و برآوردن روحیه بالا و اراده

 

 قوی برای شما جویای موفقیت و 

 

مثبت اندیشی می باشند

 

 

 

برای نتیجه گیری بهتر در اوایل هر روز و در ادامه

 

هفته ای حداقل 1 بار با تمرکز و دقت گوش فرا دهید

 

 

مثبت اندیشی=20

 

 

برای دانلود کلیک کنید

 

 

 

 

گزارش تخلف
بعدی